80 kiểu chữ đẹp dành cho thiết kế chuyên nghiệp

80-beautiful.png Có một vấn đề mà các nhà thiết kế đều gặp phải, đó là lựa chọn một kiểu chữ vừa đẹp và độc vừa có thể hoàn thành ba nhiệm vụ cơ bản: củng cố tính đồng nhất của tập thể, làm phong phú cho hình thức, và tương thích với thiết kế tổng thể. Tuy nhiên, thường có quá nhiều lựa chọn đơn giản, do đó bạn cần có thời gian để tìm được một lựa chọn thích hợp nhất. Mặc dù lựa chọn thường phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng, bạn cũng cần có một vài điểm bắt đầu cho quyết định của mình. Có một vấn đề mà các nhà thiết kế đều gặp phải, đó là lựa chọn một kiểu chữ vừa đẹp và độc vừa có thể hoàn thành ba nhiệm vụ cơ bản: củng cố tính đồng nhất của tập thể, làm phong phú cho hình thức, và tương thích với thiết kế tổng thể. Tuy nhiên, thường có quá nhiều lựa chọn đơn giản, do đó bạn cần có thời gian để tìm được một lựa chọn thích hợp nhất. Mặc dù lựa chọn thường phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng, bạn cũng cần có một vài điểm bắt đầu cho quyết định của mình. Vậy, kiểu chữ nào là “bulletproof”? Kiểu phông nào có thể được sử dụng hiệu quả trong hầu hết mọi thiết kế? Và những lựa chọn nào vừa độc đáo lại vừa đẹp? Chúng tôi có câu trả lời cho những câu hỏi đó. Qua vài năm, chúng tôi đã duyệt qua hàng tá những “xưởng sản xuất chữ in”, đọc hàng tá bài viết của các nhà thiết kế về nghệ thuật tạo kiểu chữ, phân tích phân loại phông chữ và xem những gợi ý liên quan đến phông chữ. Và bài viết này bao gồm tất cả những cái đó. Hãy cùng xem hơn 80 kiểu chữ tuyệt đẹp dành cho thiết kế chuyên nghiệp, dựa trên gợi ý của các nhà thiết kế và các chuyên viên thiết kế web trên toàn thế giới. Hầu hết các screenshot được lấy từ những nơi chuyên tạo phông- đặc biệt là Các kiểu chữ kinh điển Veer.comFontshop.com.
Các kiểu chữ kinh điển
Một bảng tổng quan ngắn gọn về các tác phẩm kinh điển trong nghệ thuật tạo chữ. Bạn sẽ thấy những kiểu chữ truyền thống trong trang web 100 Best Fonts, bao gồm lịch sử, sự phát triển và các thông tin liên quan.
1. Kiểu chữ in không chân Helvetica
helvetica.gif
2. Kiểu chữ in không chân Helvetica Neue
helvetica-neue.gif
3. Univers
univers-std.gif
4. Frutiger
frutiger.gif
5. Avenir
avenir-std.gif
avenir.gif
6. Myriad Pro

myriad-pro.gif
7. Neuzeit

neuzeit.gif
8. Syntax

syntax.gif
9. Proxima Nova

proxima-nova.gif
10. Proxima Sans

proxima-sans.gif
11. Glasgow

glasgow.gif
12. Charlotte Sans

charlotte-sans.gif
13. Precious Sans

precious-sans.gif

precious-sans-2.gif
14. Gill Sans

gill-sans.gif
15. Lisboa

lisboa.gif
16. Franklin Gothic

franklin-gothic.gif
17. Futura
futura.gif
18. EF TV Nord 1
ef-tv.gif
19. FF Scala

ffscala.gif
20. Rockwell

rockwell.gif
21. Eurostile

eurostile.gif
22. Warnock

warnock.gif
23. FF DIN

ffdin.gif
24. FF Meta

ffmeta3.gif

ffmeta2.gif
25. Officina

officina-sans.gif
26. FF Dax

ffdax.gif
27. DF Dynasty

df-dynasty.gif
28. Akzidenz-Grotesk

akz-head.gif
akzidenz-grotesk.gif
29. AG Book

ag-book-pro.gif
ag-book.gif
30. Precious Serif

precious-serif.gif
Các kiểu chữ khác

Các kiểu chữ được liệt kê dưới đây vẫn chưa được biết đến rộng rãi. Do đó bạn có thể dùng chúng cho tính đồng nhất chung hoặc để mang lại một vẻ mới mẻ cho giao diện người sử dụng.
31. Locator

locator.gif

ProcessTypeFoundry
32. Seravek

seravek.gif

ProcessTypeFoundry
33. FF Kievit

ffkievit.gif

kievit.gif
Source
34. Ronnia

ronnia.gif
Typetogether
35. Stella

stella.gif

Feliciano Type Foundry
36. Le Monde Courrier

lemonde.gif

Le Monde Courrier, € 167.4 for 2 PCs
37. Parisine PTF

parisine.gif
Parisine PTF, € 210 for 8 PCs
38. Freight

freight-sans.gif

Source
39. Guardian

guardian.gif

Christian Schwartzl
40. Anomoly

anomoly.gif
41. PMN Caecilia

pmn-caecilia.gif

pmn-caecilia-2.gif
42. Leitura

leitura.gif
Source / DSType
43. The Mix

themix.gif

Source
44. Stalemate

stalemate.gif

stalemate-2.gif
45. Neo Sans

neosans.gif

Source
46. Felbridge

felbridge.gif

Felbridge, Felbridge, giá £29.00 một phông
47. Trade Gothic

trade-gothic.gif
48. Karmina

ds-karmina.gif
Typetogether
49. FF Milo

ff-milo.gif

milo.gif

Source: Typographica.org
50. Auto

auto.gif

Source
51. Soho

soho.gif

Source
52. Kepler

kepler.gif
Source
53. Depot

depot.gif

Chris Dickinson
54. Relato Sans

relato-sans.gif

Source
55. Priva Pro

priva-pro.gif

DSType
56. Relato Serif

relato-serif.gif

Source
57. Alber

alber.gif

Chris Dickinson
58. Palatino Sans & Informal

palatinosans-formal.gif

Source
59. Fedra Sans

fedra-sans.gif

Source
60. Olga

olga.gif

Source
61. Depot

depot.gif

Chris Dickinson
62. Priva Pro

priva-pro.gif

DSType
63. Whitman

whitman.gif

Source
64. Productus

productus.gif

Source
65. Tempelhof

tempelhof.gif

Günter Schwarzmaier
66. Amira

amira.gif
Source
67. Krart

krart.gif
Source
68. Tang

tang.gif

Source
69. Dederon Sans

dederon-sans.gif

Source
70. Samuels Family

samuels-family.gif

(Images: MyFonts Newsletter)
71. Untitled

untitled.gif

Source
72. Greta Text

greta-text.gif

Source
73. FF Sanuk

ff-sanuk.gif
74. Houschka

houschka.gif
75. Scene

scene.gif

Source
76. Amplitude

amplitude.gif
Source
77. Insider

insider.gif

Characters.nl
78. Preface

preface.gif
79. Flex
flex.gif
Source
80. Halvorsen
halvorsen.gif
Source
81. Xtra Sans
xtra-sans.gif
Source
Xem trước một trong những bài viết sắp tới của chúng tôi:
Tương lai của nghệ thuật tạo chữ

82. Obliqua (đang phát triển)
obliqua.gif
Source
83. Obliqua (đang phát triển)
muestra-urbana.gif
Source
83. Wingardium
wingardium.gif
Source
84. Tauran Regular
tauran.gif

Source
85. Mello Sans
mellosans.gif
Nguồn Source
http://www.smashingmagazine.com/2007/08/08/80-beautiful-fonts-typefaces-for-professional-design/

 
© 2007 copyright by 123clicksite JSC